+48 509 940 633
biuro@onsensleeping.com

Dostawa i zwroty
100 dni na test
Gwarancja
Raty 0%
biuro@onsensleeping.com
+48 509 940 633
0
Gwarancja
Onsen Sleeping

Gwarancja

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

1. Wyrób jest przeznaczony do snu, wypoczynku, tylko wewnątrz pomieszczeń.
2. Materac nie może służyć do skakania, ćwiczeń gimnastycznych, akrobatycznych.
3. Materac powinien być umieszczony na stelażu, gdzie odstępy pomiędzy listwami wynoszą kilka centymetrów, co zapewni właściwą wentylację materaca i odprowadzanie wilgoci. Materac nie powinien leżeć bezpośrednio na podłodze lub jednolitym stelażu, tzn. bez otworów wentylacyjnych. Może to doprowadzić do zawilgocenia materaca.
4. Materac należy chronić przed zalaniem oraz otwartym ogniem.
5. Po zakupie, nawet do 30 dni może utrzymywać się specyficzny zapach „nowości”, jest on całkowicie nieszkodliwy i z upływem  czasu zanika.
6. Poszczególne egzemplarze materacy mogą się różnić szerokością i długością od wymiarów nominalnych max 5%.
7. Materace ONSEN zaopatrzone są w pokrowce z możliwością prania. W tym celu należy odpiąć górna cześć pokrowca (zamek błyskawiczny) i tylko tę cześć wyprać zgodnie z zaleceniami metki pralniczej. Zazwyczaj pranie górnej części pokrowca jest wystarczające przy zwykłym użytkowaniu, jednak gdyby z jakichś przyczyn konieczne było wypranie dolnej części pokrowca - jest to również  możliwe - ta cześć pokrowca również nadaje się do prania.
8. Nie należy czyścić samego wkładu - pianki - ani detergentami, ani parownicami, ani nawet zwykłą wodą.
9. Materac po wyjęciu z kartonu i rozłożeniu na płaskiej powierzchni osiąga właściwy kształt po 2-4 godzinach. Po dostarczeniu materaca do klienta należy go niezwłocznie (nie później niż 7 dni) rozpakować i położyć na płaskiej powierzchni.
10. Może się zdarzyć, że początkowo Twój nowy materac będzie wydawał się zbyt twardy lub zbyt miękki - zależy na jakim materacu spałeś dotychczas . Potrzeba trochę czasu (max. około miesiąca), aby ciało przyzwyczaiło się do nowego materaca.
11. Okresy gwarancyjne wynoszą (dla poszczególnych produktów): materac Osaka Air - 15 lat gwarancji na rdzeń piankowy materaca oraz 2 lata na pokrowiec; poduszki Yoko, Hiro oraz Asana - 10 lat gwarancji na rdzeń piankowy poduszki oraz 2 lata na poszewkę; pozostały asortyment 2 lata zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Producent określany w treści gwarancji - gwarant lub producent
Kupujący określany w treści gwarancji - kupujący
Przedmiot gwarancji określany w treści gwarancji - materac, wyrób, produkt

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z winy Gwaranta, za które uważa się m.in. zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne.
2. Z tytułu gwarancji Kupujący uzyskuje prawo do bezpłatnej wymiany produktu, o ile wady zostaną stwierdzone w czasie obowiązywania gwarancji.
3. Gwarancja na wkład (piankę) udzielana jest na okres 15 lat, liczony od dnia zakupu, na podstawie faktury lub paragonu. Gwarancja na pokrowiec udzielana jest na okres 2 lat od dnia zakupu, na podstawie faktury lub paragonu.
Gwarancja nie obejmuje zwykłego zużycia materiału, oraz uszkodzeń powstałych z przyczyn leżących po stronie klienta, lub niewłaściwego użytkowania materaca.
4. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem skorzystania z ochrony gwarancyjnej jest:
a) Przedstawienie przez Kupującego karty gwarancyjnej i paragonu lub faktury.
b) Uprzednie stosowanie się przez Kupującego do zaleceń producenta i instrukcji obsługi określającej zasady użytkowania i konserwacji .

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

1. Wad wynikłych z nieprzestrzegania przez Kupującego instrukcji obsługi określającej zasady użytkowania i konserwacji.
2. Wad wynikłych z nieodpowiedniego  przechowywania i transportu materaca  przez Kupującego.
3. Zmian naturalnych, powstałych wskutek nieprawidłowego użytkowania materaca, upływu czasu, wynikajacych z fizyczno-chemicznych właściwości pianki.
4. Wad powstałych w wyniku samowolnego dokonywania zmian, ulepszeń i przeróbek.
5. Szkód dodatkowych i pobocznych.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

1. W przypadku stwierdzenia  wady  Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację z tytułu gwarancji  u Producenta. Zgłoszenie powinno być dokonane  w terminie 7 dni od dnia dostrzeżenia wady.
2. Zaleca się zaprzestanie użytkowania reklamowanego materaca.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno mieć formę pisemną i zawierać: tytuł („Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji”), dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon, e-mail), opis reklamowanego wyrobu (m.in.
nazwa, model), określenie daty zakupu,  określenie ceny zakupu, określenie daty stwierdzenia wady, opis okoliczności stwierdzenia wady, dokładny opis wady, opis stanu wyrobu na dzień  przekazywania go do reklamacji.

BEZWZGLĘDNIE  NALEŻY SPRAWDZIĆ STAN HIGIENICZNY MATERACA PRZED ODDANIEM GO DO REKLAMACJI. BRUDNE, NOSZĄCE ŚLADY WYDZIELIN LUDZKICH LUB ZWIERZĘCYCH MATERACE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO REKLAMACJI. ZOSTANIE SPORZĄDZONA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA, A MATERAC ODESŁANY DO KLIENTA NA JEGO KOSZT (za pobraniem). W PRZYPADKU NIE ODEBRANIA TAKIEGO MATERACA, BĘDZIE ON DO ODBIORU W SIEDZIBIE PRODUCENTA PRZEZ 14 DNI. PO TYM CZASIE ZOSTANIE PODDANY UTYLIZACJI.

Wzór formularza reklamacji znajduje się na stronie producenta. Należy dołączyć zdjęcia samej wady oraz całego materaca .

4. Kupujący zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia materaca na czas transportu i jego oznaczenia na opakowaniu w sposób jednoznacznie identyfikujący reklamację -  oznaczenie nadawcy, nr zgłoszenia reklamacyjnego.

5. Reklamowany Wyrób powinien być dostarczony czysty i suchy oraz w ogólnym stanie higienicznym umożliwiającym dokonanie oględzin.

6. Reklamowany materac kupujący  wysyła na własny koszt.

7. Producent nie udostępnia wyrobu zastępczego na okres wykonywania swoich obowiązków wynikających z gwarancji.

8. W razie uznania reklamacji i wymiany produktu na wolny od wad, kupujacy zobowiązany jest zwrócić reklamowany materac w stanie kompletnym.
W przypadku uznania reklamacji producent wysyła nowy produkt do klienta na własny koszt.

Termin rozpatrzenia reklamacji - do 30 dni, licząc od dni dostarczenia reklamowanego materaca do siedziby producenta.
Ci co się wyspali, kupili te produkty
Zapraszamy do naszego sklepu

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ